Konfidencialitātes politika

 • SĪKFAILU POLITIKA

Mums rūp jūsu privātums un personas datu drošība. Šīs Privātuma politikas (“Politika”) mērķis ir nodrošināt atbilstošus un konsekventus drošības pasākumus personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (“Direktīva”) un visiem attiecīgajiem tiesību aktiem, kas transponē Direktīvu Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomikas zonā (“ES/EEZ”), Šveices Federālo datu aizsardzības likumu, kas laiku pa laikam var tikt grozīts un ir spēkā šīs Politikas piemērošanas laikā, ES un ASV Privātuma vairoga sistēmu un jebkādiem citiem privātuma tiesību aktiem, noteikumiem un principiem attiecībā uz to Personas datu vākšanu, glabāšanu, izmantošanu, pārsūtīšanu un citu apstrādi, kas pārsūtīti no Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”) vai Šveices uz Amerikas Savienotajām Valstīm, tostarp, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (“Vispārīgā datu aizsardzības regula” un “VDAR”) no tās spēkā stāšanās dienas 2018. gada 24. maijā. Turpmāk jūs atradīsiet plašu informāciju par to, kā TCBD apstrādā jūsu datus.
Mēs pieņemam, ka visi mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāji un TCBD platformas lietotāji ir rūpīgi izlasījuši šo dokumentu un piekrīt tā saturam. Ja kāds nepiekrīt šai privātuma politikai, viņam vajadzētu atturēties no mūsu tīmekļa vietnes un platformas izmantošanas. Mēs paturam tiesības mainīt savu privātuma politiku, ja tas būs nepieciešams. TCBD tīmekļa vietnes un platformas turpmāka izmantošana pēc tam, kad esat informēts par šādām izmaiņām šajos noteikumos, nozīmē, ka piekrītat pārskatītajai privātuma politikai.

PIEKĻUVES DATI UN HOSTINGS

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni, neatklājot nekādus personas datus. Ar katru tīmekļa vietnes apmeklējumu tīmekļa serveris automātiski saglabā tikai tā saukto servera žurnāla datni, kas satur, piemēram, pieprasītā faila nosaukumu, jūsu IP adresi, pieprasījuma datumu un laiku, pārsūtīto datu apjomu un pieprasījuma iesniedzēju (piekļuves dati), un dokumentē pieprasījumu. Šie piekļuves dati tiek analizēti tikai ar mērķi nodrošināt tīmekļa vietnes netraucētu darbību un uzlabot mūsu piedāvājumu. Datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm uzlabot mūsu tīmekļa vietnes stabilitāti un funkcionalitāti. Dati netiks nodoti tālāk vai izmantoti jebkādā citā veidā. Tomēr mēs paturam tiesības vēlāk pārbaudīt servera žurnāla failus, ja ir kādas konkrētas norādes par nelikumīgu izmantošanu.
Visi TCBDx savāktie dati tiek glabāti tikai drošās hostinga telpās. TCBD ir noslēgts datu apstrādes līgums ar pakalpojumu sniedzēju, kas nodrošina atbilstību Direktīvai. Visa datu glabāšana tiek veikta saskaņā ar visaugstākajiem drošības noteikumiem.

KĀDUS DATUS PAR JUMS MĒS VĀCAM UN NO KĀDIEM AVOTIEM?

Gandrīz visus jūsu personas datus mēs saņemam no jums. Jūs sniedzat mums paraugu informāciju tieši, piemēram, aizpildot reģistrācijas veidlapas un pirkuma datus. Mēs saņemam jūsu datus arī tieši no jums, kad jūs iesniedzat pieprasījumu kādā no jūsu izvēlētajiem veidiem: rakstot mums e-pastu, iesniedzot mums rakstisku pieprasījumu, zvanot uz mūsu klientu atbalsta tālruni utt. Mēs apstrādājam jūsu personas datus ar jūsu piekrišanu, kas tiek izteikta reģistrējoties tīmekļa vietnē un apstiprinot tīmekļa vietnē veikto darījumu. Jūsu piekrišana personas datu apstrādei ir pilnīgi brīvprātīga, taču, ja piekrišana netiek sniegta, nav iespējams reģistrēties tīmekļa vietnē un iepirkties tajā. Mēs izmantojam datus, kurus jūs mums atklājat, lai izpildītu līgumu un apstrādātu jūsu pieprasījumus saskaņā ar Civilkodeksa 6. panta 2. punktu. VDAR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta b) daļu. Ja jūs mums nesniedzat pieprasītos datus, mums var nākties atcelt jūsu pasūtīto produktu vai pakalpojumu, bet, ja to darīsim, mēs jūs par to informēsim savlaicīgi.

Mēs varam vākt šādu kategoriju personas datus par jums:
Saziņas dati, kas ietver jebkādu saziņu, ko jūs mums nosūtāt, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes kontaktformu, e-pastu, īsziņu, ziņojumus sociālajos medijos, sociālo mediju ierakstus vai jebkuru citu saziņu, ko mums nosūtāt. Mēs apstrādājam šos datus, lai sazinātos ar jums, veiktu uzskaiti un celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības. Mūsu likumīgais pamats šai apstrādei ir mūsu likumīgās intereses, kas šajā gadījumā ir atbildēt uz mums nosūtītajiem paziņojumiem, veikt uzskaiti un celt, īstenot vai aizstāvēt juridiskas prasības.
Klientu dati, kas ietver datus, kuri attiecas uz jebkādiem preču un/vai pakalpojumu pirkumiem, piemēram, jūsu vārdu, uzvārdu, nosaukumu, rēķina izrakstīšanas adresi, piegādes adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, kontaktinformāciju, pirkuma informāciju un jūsu kartes informāciju. Mēs apstrādājam šos datus, lai piegādātu preces un/vai pakalpojumus, ko esat iegādājies, un lai veiktu šādu darījumu uzskaiti. Mūsu likumīgais pamats šādai apstrādei ir līguma izpilde starp jums un mums un/vai pasākumu veikšana pēc jūsu pieprasījuma, lai noslēgtu šādu līgumu.
Lietotāja dati, kas ietver datus par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni un jebkādus tiešsaistes pakalpojumus, kā arī jebkādus datus, kurus jūs publicējat publicēšanai mūsu tīmekļa vietnē vai izmantojot citus tiešsaistes pakalpojumus. Mēs apstrādājam šos datus, lai darbinātu mūsu tīmekļa vietni un nodrošinātu, ka jums tiek sniegts atbilstošs saturs, lai nodrošinātu mūsu tīmekļa vietnes drošību, uzturētu mūsu tīmekļa vietnes un/vai datubāzu rezerves kopijas un nodrošinātu mūsu tīmekļa vietnes, citu tiešsaistes pakalpojumu un uzņēmējdarbības publicēšanu un pārvaldību. Mūsu likumīgais pamats šai apstrādei ir mūsu likumīgās intereses, kas šajā gadījumā ir nodrošināt mums iespēju pienācīgi pārvaldīt mūsu tīmekļa vietni un mūsu uzņēmējdarbību.
Tehniskie dati, kas ietver datus par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni un tiešsaistes pakalpojumus, piemēram, jūsu IP adresi, jūsu pieteikšanās datus, informāciju par jūsu pārlūkprogrammu, mūsu tīmekļa vietnes lapu apmeklējuma ilgumu, lapu skatījumiem un navigācijas ceļiem, informāciju par to, cik reižu jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, laika zonas iestatījumiem un citām tehnoloģijām ierīcēs, kuras jūs izmantojat, lai piekļūtu mūsu tīmekļa vietnei. Šo datu avots ir mūsu analītikas izsekošanas sistēma. Mēs apstrādājam šos datus, lai analizētu, kā jūs izmantojat mūsu vietni un citus tiešsaistes pakalpojumus, pārvaldītu un aizsargātu mūsu uzņēmumu un vietni, piegādātu jums atbilstošu saturu un reklāmas, kā arī lai saprastu mūsu reklāmas efektivitāti. Mūsu likumīgais pamatojums šai apstrādei ir mūsu likumīgās intereses, kas šajā gadījumā ir nodrošināt mums iespēju pienācīgi pārvaldīt mūsu tīmekļa vietni un mūsu uzņēmējdarbību, kā arī attīstīt mūsu uzņēmējdarbību un noteikt mūsu mārketinga stratēģiju.
Mārketinga dati, kas ietver datus par jūsu vēlmēm attiecībā uz mārketinga saņemšanu no mums un mūsu trešajām pusēm, kā arī jūsu saziņas preferences. Mēs apstrādājam šos datus, lai jūs varētu piedalīties mūsu rīkotajās akcijās, piemēram, konkursos, balvu izlozēs un bezmaksas dāvanās, lai jums piegādātu atbilstošu tīmekļa vietnes saturu un reklāmas, kā arī izmērītu vai izprastu šo reklāmu efektivitāti. Mūsu likumīgais pamats šai apstrādei ir mūsu likumīgās intereses, kas šajā gadījumā ir izpētīt, kā klienti izmanto mūsu produktus/pakalpojumus, lai tos attīstītu, attīstītu mūsu uzņēmējdarbību un noteiktu mūsu mārketinga stratēģiju.
Mēs varam izmantot klientu datus, lietotāja datus, tehniskos datus un mārketinga datus, lai jums piegādātu atbilstošu tīmekļa vietnes saturu un reklāmas (tostarp Facebook reklāmas vai citas displeja reklāmas) un lai novērtētu vai izprastu jums piedāvātās reklāmas efektivitāti. Mūsu likumīgais pamatojums šādai apstrādei ir likumīgās intereses, kas ir mūsu uzņēmējdarbības attīstība.
Papildus citiem apstiprinājumiem mēs savā vietnē rādām apmierinātu klientu personīgās atsauksmes. Ar jūsu piekrišanu mēs varam publicēt jūsu atsauksmi kopā ar jūsu vārdu. Ja vēlaties atjaunināt vai dzēst savu atsauksmi, varat sazināties ar mums pa e-pastu [email protected].
Mēs nevācam nekādus sensitīvus datus par jums. Sensitīvi dati attiecas uz datiem, kas ietver informāciju par jūsu rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko vai filozofisko pārliecību, seksuālo dzīvi, seksuālo orientāciju, politiskajiem uzskatiem, dalību arodbiedrībās, informāciju par jūsu veselību, kā arī ģenētiskos un biometriskos datus. Mēs nevācam informāciju par kriminālsodāmību un pārkāpumiem.
DATU PĀRZINIS
TCBD apstrādā personas datus gan kā apstrādātājs, gan kā pārzinis, kā noteikts Direktīvā un VDAR. Jūsu personas datu pārzinis ir: TCBD

 • G47 OÜ
 • Reģ. nr. 14114457
 • Paljassaare tee 47
 • Harjumaa Tallinn

CIK ILGI MĒS APSTRĀDĀJAM UN GLABĀJAM JŪSU DATUS?

Pēc līguma noslēgšanas vai jūsu klienta konta dzēšanas jebkāda turpmāka jūsu datu apstrāde tiks ierobežota, un jūsu dati tiks dzēsti pēc attiecīgajos noteikumos noteiktā glabāšanas termiņa beigām, ja vien jūs nepārprotami nepiekritīsiet turpmākai jūsu datu izmantošanai vai mēs paturam tiesības turpmāk izmantot jūsu personas datus likumā atļautajā apjomā un veidā. Ja pastāv juridiska strīda iespējamība, mēs varam glabāt jūsu datus ilgāk, līdz iestājas likumā noteiktais noilguma termiņš sūdzības vai prasības iesniegšanai un/vai tiek pieņemts galīgais lēmums. Pēc dzēšanas mūsu sistēmas saglabās tikai tādu arhīva informāciju par jūsu darījumiem, ja datu saglabāšana ir saistīta, piemēram, ar jebkādām jūsu iespējamām prasībām, piemēram, saskaņā ar likumā noteikto garantiju vai saistībā ar mums saistošiem tiesību aktiem (piemēram, komercdarbības un nodokļu saglabāšanas termiņi).

KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU DATUS?

Mūsu tīmekļa vietni var izmantot un piekļūt tai, nenorādot mums, kas jūs esat. Tomēr dažu pakalpojumu gadījumā var būt nepieciešams, lai jūs mums sniegtu personas datus. Mēs izmantojam savākto informāciju, lai pārvaldītu un uzturētu mūsu vietni, apstrādātu jūsu pasūtījumus, nosūtītu jums mārketinga paziņojumus, atbildētu uz jūsu jautājumiem un problēmām. Mēs izmantosim jūsu personas datus tikai tam mērķim, kuram tie tika vākti, vai, ja nepieciešams, saprātīgi saderīgam mērķim. Mēs neveicam automatizētu lēmumu pieņemšanu vai jebkāda veida automatizētu profilēšanu.

KĀ MĒS KOPĪGOJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Mēs izpaužam jūsu datus kuģniecības uzņēmumam tādā apjomā, kāds nepieciešams pasūtīto preču piegādei saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 6. panta 1. punktu. VDAR 6. panta 1. punkta 1. apakšpunkta b) daļu. Atkarībā no tā, kādu maksājumu pakalpojumu sniedzēju esat izvēlējies pasūtījuma veikšanas laikā, mēs atklājam pasūtījuma apstrādes nolūkos savāktos maksājuma datus bankai, kurai uzdots apstrādāt maksājumu, un atkarībā no konkrētā gadījuma – mūsu pilnvarotajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai izvēlētajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam. Dažus no šiem datiem apkopo paši izvēlētie maksājumu pakalpojumu sniedzēji, ja jūs tajos atverat kontu. Šādā gadījumā pasūtīšanas procesa laikā jums ir jāreģistrējas pie maksājumu pakalpojumu sniedzēja, izmantojot savus piekļuves datus. Šajā sakarā ir piemērojams attiecīgā maksājumu pakalpojumu sniedzēja paziņojums par konfidencialitāti. Turklāt mums var nākties kopīgot jūsu personas datus ar turpmāk minētajām pusēm:
pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz IT un sistēmas administrēšanas pakalpojumus;
profesionāliem konsultantiem, tostarp juristiem, baņķieriem, revidentiem un apdrošinātājiem;
valsts iestādēm, kas pieprasa mums ziņot par apstrādes darbībām;
trešajām personām, kurām mēs pārdodam, nododam vai apvienojam mūsu uzņēmuma vai mūsu aktīvu daļas;
Mēs pieprasām, lai visas trešās puses, kurām mēs nododam jūsu datus, ievēro jūsu personas datu drošību un rīkojas ar tiem saskaņā ar likumu. Mēs atļaujam šādām trešām personām apstrādāt jūsu personas datus tikai noteiktiem mērķiem un saskaņā ar mūsu norādījumiem.

KĀ UN KURĀS TERITORIJĀS UN JURISDIKCIJĀS MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Jūsu informācija, kas apkopota TCBD tīmekļa vietnē un platformā, var tikt glabāta un apstrādāta Amerikas Savienotajās Valstīs, Eiropā vai jebkurā citā valstī, kurā TCBD vai tās meitasuzņēmumi, saistītie uzņēmumi vai pakalpojumu sniedzēji uztur telpas. TCBD var nodot informāciju, ko mēs par jums apkopojam, tostarp personas datus, saistītajām struktūrām vai citām trešām personām pāri robežām un no jūsu valsts vai jurisdikcijas uz citām valstīm vai jurisdikcijām visā pasaulē. Piemēram, daži no mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem var atrasties ārpus ES. Šādos gadījumos mēs veiksim pasākumus, lai pārliecinātos, ka tiek veikti atbilstoši drošības pasākumi, lai jūsu privātuma tiesības arī turpmāk būtu aizsargātas, kā norādīts šajā politikā. Iesniedzot savus personas datus, jūs piekrītat šādai pārsūtīšanai, glabāšanai vai apstrādei. Ja mūsu trešo pušu piegādātāji atrodas ASV, mēs esam nodrošinājuši, ka uz to pakalpojumiem attiecas “Privātuma vairogs”, saskaņā ar kuru iesaistītie uzņēmumi tiek uzskatīti par pietiekami aizsargātiem un tādējādi atvieglo informācijas pārsūtīšanu no ES uz ASV.

KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU DATUS?

Jebkura TCBD platformā uzglabātā informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu. Visa informācija tiek glabāta drošā veidā, un tai var piekļūt tikai pilnvarots personāls. TCBD īsteno un uztur atbilstošus tehniskos, drošības un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un izmantošanu, kā arī pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu, bojāšanu, zādzību vai izpaušanu. Mēs esam ieviesuši drošības pasākumus, lai nepieļautu, ka jūsu personas dati tiek nejauši pazaudēti, izmantoti, mainīti, izpausti vai tiem var piekļūt bez atļaujas. Mūsu piegādātāji ir rūpīgi izvēlēti, mēs pieprasām, lai tie izmanto atbilstošus līdzekļus jūsu konfidencialitātes aizsardzībai un jūsu personas datu drošībai. Tomēr nav iespējams garantēt informācijas pārraides drošību internetā vai mobilo sakaru tīklā; jebkādu jūsu saziņu ar mums norādītajā veidā veicat uz savu risku.
Gadījumā, ja drošības pārkāpuma rezultātā tiek apdraudēta personas informācija, TCBD nekavējoties informēs mūsu klientus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

MĀRKETINGA PAZIŅOJUMI

Mūsu likumīgais pamats jūsu personas datu apstrādei, lai nosūtītu jums mārketinga paziņojumus, ir jūsu piekrišana. Saskaņā ar Privātuma un elektronisko komunikāciju noteikumiem un VDAR mēs varam jums sūtīt mūsu mārketinga paziņojumus, ja esat lūdzis mums informāciju par mūsu precēm vai pakalpojumiem vai esat piekritis saņemt mārketinga paziņojumus. Jūs jebkurā laikā varat lūgt mūs pārtraukt mārketinga ziņojumu sūtīšanu, izmantojot atteikšanās saites jebkurā jums nosūtītajā mārketinga ziņojumā VAI jebkurā laikā rakstot mums uz [email protected]. Ja atsakāties no mārketinga paziņojumu saņemšanas, šis atteikums neattiecas uz personas datiem, kas sniegti citu darījumu rezultātā, piemēram, pirkumu, garantijas reģistrāciju utt.

KĀDAS TIESĪBAS JUMS IR SASKAŅĀ AR DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMU UN KĀ JŪS VARAT TĀS IZMANTOT?

Piemērojamie datu aizsardzības tiesību akti jums piešķir visaptverošas datu subjektu tiesības (tiesības uz informāciju un iejaukšanos) attiecībā uz datu pārzini saistībā ar jūsu personas datu apstrādi, par kurām mēs jūs informējam turpmāk:

 • Datu subjekta piekļuves tiesības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. VDAR 15. PANTU
 • Tiesības uz labošanu saskaņā ar datu aizsardzības datu aizsardzības likuma 3. pantu. VDAR 16. PANTU
 • tiesības dzēst (“tiesības tikt aizmirstam”) saskaņā ar VDAR 7. pantu. VDAR 17. PANTU
 • Tiesības uz apstrādes ierobežošanu saskaņā ar VDAR 17. pantu. VDAR 18. PANTU
 • Tiesības tikt informētam saskaņā ar VDAR 12. pantu. VDAR 19. PANTU
 • Tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar VDAR 7. pantu. VDAR 20. PANTU
 • Tiesības atsaukt doto piekrišanu saskaņā ar VDAR 12. pantu. VDAR 7. PANTA 3. PUNKTU
 •  Tiesības iesniegt sūdzību saskaņā ar VDAR 7. pantu. 77 VDAR

IZPILDE UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA

Saskaņā ar ES un ASV un Šveices un ASV privātuma vairoga principiem TCBD apņemas risināt sūdzības par jūsu privātumu un jūsu personas informācijas vākšanu vai izmantošanu. ES un Šveices datu subjektiem ar jautājumiem vai bažām par savu personas datu izmantošanu jāsazinās ar mums, rakstot uz šādu adresi: [email protected].

TIESĪBAS IEBILST

Jums ir tiesības iebilst pret to, ka TCBD apstrādā jūsu datus, pat ja to pamatā ir mūsu likumīgās intereses, oficiālu pilnvaru īstenošana, tiešā tirgvedība un statistika. Ja vēlaties, lai mēs ierobežojam jūsu datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: [email protected]. Ja izmantosiet savas tiesības iebilst, mēs pārtrauksim attiecīgo datu apstrādi, tomēr mēs paturam tiesības turpināt apstrādi, ja varam pierādīt pārliecinošus aizsardzības cienīgus apstrādes iemeslus, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm, pamattiesībām un pamatbrīvībām, vai ja apstrāde kalpo juridisku prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizsardzībai.

COOKIES

Lai padarītu mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu pievilcīgāku un ļautu izmantot noteiktas funkcijas, mēs dažādās lapās izmantojam tā sauktās sīkdatnes. Tās ir nelielas teksta datnes, kas tiek saglabātas jūsu gala ierīcē. Dažas no mūsu izmantotajām sīkdatnēm tiek dzēstas pēc pārlūkprogrammas sesijas beigām, t. i., pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas (tā sauktās sesijas sīkdatnes). Citas sīkdatnes paliek jūsu galiekārtā un ļauj mums vai mūsu partneruzņēmumiem (trešo pušu sīkdatnes) atpazīt jūsu pārlūkprogrammu nākamā apmeklējuma laikā (pastāvīgās sīkdatnes). Ja tiek iestatītas sīkdatnes, tās vāc un apstrādā specifisku lietotāja informāciju, piemēram, pārlūkprogrammas un atrašanās vietas datus, kā arī IP adreses vērtības atbilstoši individuālajām prasībām. Pastāvīgās sīkdatnes tiek automātiski dzēstas pēc noteikta laika perioda, kas var atšķirties atkarībā no sīkdatnes. Dažos gadījumos sīkfaili tiek izmantoti, lai vienkāršotu pasūtīšanas procesu, saglabājot iestatījumus (piemēram, atceroties virtuālā iepirkumu groza saturu vēlākai tīmekļa vietnes apmeklēšanai). Ja personas dati tiek apstrādāti arī ar atsevišķām mūsu iestatītām sīkdatnēm, apstrāde tiek veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu vai nu līguma izpildes nolūkā, vai saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses pēc iespējas labākas tīmekļa vietnes funkcionalitātes un klientiem draudzīga un efektīva lapas apmeklējuma noformējuma nodrošināšanai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūs varat iestatīt pārlūkprogrammu tā, lai jūs tiktu informēts par sīkdatņu iestatīšanu, un jūs varat individuāli izlemt par to pieņemšanu vai izslēgt sīkdatņu pieņemšanu noteiktos gadījumos vai vispār. Katra pārlūkprogramma atšķiras pēc tā, kā tā pārvalda sīkfailu iestatījumus. Tas ir aprakstīts katras pārlūkprogrammas palīdzības izvēlnē, kurā ir izskaidrots, kā jūs varat mainīt sīkfailu iestatījumus. Ja jūs atspējojat vai noraidāt sīkfailus, ņemiet vērā, ka dažas šīs vietnes daļas var kļūt nepieejamas vai nedarboties pareizi.

TREŠO PUŠU SAITES

Šajā tīmekļa vietnē var būt saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, spraudņiem un lietojumprogrammām. Noklikšķinot uz šīm saitēm vai aktivizējot šos savienojumus, trešās personas var vākt vai kopīgot datus par jums. Mēs nekontrolējam šīs trešo personu tīmekļa vietnes un neesam atbildīgi par to paziņojumiem par konfidencialitāti. Kad atstājat mūsu tīmekļa vietni, iesakām jums izlasīt katras apmeklētās tīmekļa vietnes paziņojumu par konfidencialitāti.

POLITIKAS DERĪGUMS UN IZMAIŅAS

Šī politika ir spēkā no 2018. gada 24. maija. Ja mēs mainīsim šo politiku, mēs paziņosim par tās atjaunināto versiju šajā lapā.